Wat ontstond een bondgenoot schap tussen de twee Latijnse

Wat is het belangrijkste geloof in
Rome?

Het belangrijkste geloof in Rome is natuurlijk Christendom,
maar dan wel de Rooms-katholieke stroming. Christendom is natuurlijk ook de
grootste religie in de wereld. Ieder persoon per land heeft zo zijn eigen
reden, maar in Rome is er een grote algemene reden. Rome is namelijk de stad
waar dit geloof is ontstaan. Veel mensen geloofden er toen ook in (niet gelijk)
en dat is door de jaren heen door de familie geërfd. Als dit in veel families
is gebeurt dan zijn er tot op vandaag de dag nog veel families die nog in deze
religie geloven. Vandaar dat daar het Rooms-katholieke geloof heerst.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Geschiedenis

Vele verhalen beweren dat Rome ontstaan is door Remus en
Romulus in 754 voor Christus (v. Chr.). Dit ‘gerucht’ is echter volgens
archeologen niet waar, zij beweren dat Rome in vier stappen is ontstaan:

In de 10de eeuw v.
Chr. waren er Latijnen die zich op twee van de zeven heuvel vestigden.
In de 8ste eeuw v.
Chr. ontstond een bondgenoot schap tussen de twee Latijnse groepen. Er
kwam een muur rond één van de twee. Er vestigde Sabijnen op een derde
heuvel.
In de 6de eeuw v.
Chr. vestigden zich nog meer kolonisten. De Etrusken veroverden alles en
leefden toen vooral op de vierde heuvel. Toen hadden ze alle vier de
heuvel tot één stad gecreëerd.
Allerlaatst werd in de 4de
eeuw v. Chr. een muur om alle zeven heuvels gezet.

 

Het andere verhaal, over Romulus en Remus, gaat zo:

Romulus en Remus werden in een rieten mand de Tiber
ingeworpen. Toen werden ze gevonden en opgevoed door een wolvin. Toen ze groot
waren hadden ze een stad gesticht. Romulus vermoorde volgens de legende zijn
broer toen om met de eer te strijken en dan zelf de koning worden in de nieuw
gestichte stad: Rome.

(Eén ding dat duidelijk moet zijn
voor de volgende alinea’s is dat christendom twee stromingen heeft: Protestants
en Rooms-katholiek. Een Room-katholieke is dus altijd Christen, maar een
Christen niet altijd Rooms-katholiek.)

 

Wat zijn/waren aflaten en waarvoor
worden/werden deze gebruikt?

Een aflaat is volgens woorden.org “een kwijtschelding van
tijdelijke straffen die men moet ondergaan na het sterven, binnen de
rooms-katholieke traditie”. Dit werd gebruikt wanneer mensen een zware zonde
hadden begaan waarbij het niet genoeg was om alleen door de geestelijke
vergeven te worden maar waarbij er ook een soort afkoopsom betaald moest worden
om te voorkomen dat zij in het vagevuur zouden belanden. Aflaten zijn ontstaan
in de 3de eeuw, ze waren toen bedoeld om geloofsafvalligen terug naar
de kerk te nemen. Sinds de 12de eeuw worden aflaten omschreven in
pauselijke discreten. “Het geheel van gelegenheden voor het verdienen van een
aflaat en de voorwaarden werden opgenomen in het Enchiridion indulgentiarum”.
Een aflaat kan je kwijtschelden door te doen wat je een priester op te biechten
wat je voor ergs hebt gedaan. Dit kan bijvoorbeeld een boete van een bepaald
aantal aan geld of een bepaald aantal keer bidden.

 

 

 

 

Wat
is het belang van Sint Pieter/Petrus en Paulus voor Rome?

Petrus is een van de 12 apostelen (volgelingen) van Jezus.
Hij geldt voor de Rooms Katholieken als de aller eerste Paus. Petrus begeleide
jezus gedurende zijn hele leven en word gezien als de belangrijkste apostel van
Jezus. Paulus was ook een belangrijke apostel van jezus. Hij was de eerste
leider van het Christendom. Zij zijn beide van groot belang voor Rome omdat ze
een groot deel uitmaken van de geschiedenis van de stad en natuurlijk het leven
van Jezus. De Sint Pieter kerk in Rome staat zo gezegd ook op de plek waar
Petrus is begraven en is ook vernoemd naar Petrus. Elke dag word de kerk
bezocht door duizenden mensen.  

 

Waarom staan er in Rome zoveel
kerken?

Als je eenmaal in Rome bent aangekomen zal je waarschijnlijk
veel kerken tegenkomen, er staan namelijk wel zo’n negenhonderd kerken! Maar waarom staan er in Rome zoveel kerken? In Rome ligt een onafhankelijke
staat, (de kleinste ter wereld, hier rechts afgebeeld) waar de hoofdzetel van
de Rooms-katholieke Kerk gehuisvest is en de Paus woont, genaamd Vaticaanstad.
Dit is een belangrijke staat voor veel Rooms-katholieke gelovigen, want de Paus
is namelijk een hoogste en belangrijkste persoon voor dit geloof. Rome zelf is
de stad waar het geloof is ontstaan is en rond de wereld verspreid is. Eerst
was dit geloof maar klein, later is het erg groot geworden en uitgegroeid tot
één van de grootste geloven op de wereld. Dat is terug te zien aan veel oude
gebouwen in Rome, er staan bijvoorbeeld nog veel kerken en basilieken. Dus de
hoeveelheid kerken komt doordat Vaticaanstad (een belangrijke staat voor
Rooms-katholieken) in Rome staat en omdat de oorsprong van Rooms-katholieken
daar is ontstaan.

 

 

Wat zijn de verschillen in redenen
waarom mensen
een pelgrimstocht naar Rome maken; vroeger en nu?

Een pelgrimstocht hoeft niet perse gemaakt te horen voor een
religie, terwijl dit het wel veel met religies te maken heeft, maar het kan ook
gemaakt worden voor bijvoorbeeld avontuur, cultuur, bezienswaardigheden, of
door mensen die gewoon nieuwsgierig zijn naar een pelgrimstocht etc.. Eerst
gingen Christenen ook naar Jeruzalem, net als de Joden, maar later kwam er in
Rome de gekruiste sleutels van Sint Pieter (van het Sint-Pieterbasiliek). Dit
was een groot pelgrimsdoel, je hebt ook kleinere natuurlijk. Maar tegenwoordig
zijn er verschillende redenen waarom mensen pelgrimeren, dit zijn onder andere:

 

?     
Omdat de lange wandeling een bijzondere ervaring is. Je
krijgt dan als een wandelaar een ander zicht op de wereld, zo lijkt de wereld
een stuk groter als je zo langzaam loopt.

?     
Om verschillende culturen te bekijken, ook de geschiedenis
te leren kennen van mensen die hetzelfde gedaan hebben. Ook zie je veel bekende
geschiedenis, zo heb je als je door Frankrijk loopt meerdere bekende slagvelden
(bijv. van Napoleon), dan zie je het in het echt en nog gratis ook!

?     
Een ander voorbeeld is dat mensen zichzelf ‘meer mens’
willen voelen. In plaats van thuis de hele dag niks doen en op de bank liggen
is niks voor hun. Zij hebben genoeg aan een bed en eten, zij hoeven geen luxe en
willen het wilde leven ontdekken.

?     
Zieke mensen gaan er bijvoorbeeld heen omdat ze hopen
genezing te vinden door hun zonden te laten vergeven.

?     
Soms gaan ook oude mensen op pelgrimstocht omdat ze voor hun
dood hun zondes kwijt willen gescholden hebben zodat ze naar de hemel kunnen.

?     
Met een religieus en/of spiritueel doel. Veel mensen vinden
het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en bezienswaardigheden bekijken,
bijvoorbeeld de gebouwen en kunstwerken die je onderweg tegenkomt. Andere doen
het dan wel (net als vroeger) voor hun religie en ook om hun zondes te laten
vergeven.

?     
Sommige mensen proberen iets ouds van hunzelf terug te
vinden en/of die proberen zichzelf te leren kennen. Ze zoeken dan iets dat ze
al hadden en dan proberen zij die opnieuw weer te vinden.

?     
Leraren of onderzoekers kunnen er ook voor kiezen om op
pelgrimstocht te gaan, zodat ze meer kennis op doen over hun vak of studie en
om antwoord te geven op een eventuele levensvraag of onderzoeksvraag.

 

 

 

 

 

Dus het verschil tussen nu en vroeger is dat mensen nu het
niet even vaak voor religie doen als vroeger, maar meer voor avontuur,
bezienswaardigheden, verschillende culturen bekijken etc. en vroeger deden ze
het vrijwel altijd voor hun religie om dichter bij God te komen.