Volvo suedeze. Compania a fost înfiin?at? având la baz?

Volvo înseamn? “m? rostogolesc” în latin?,conjugat de la “volvere”, referitor la rulmen?ii cu bile. Marcacomercial? Volvo a fost înregistrat? pentru prima dat? în mai 1911, cu gândulde a fi folosit? pentru o nou? serie de rulmen?i cu bile SKF. Aceast? idee afost pus? în aplicare pentru foarte pu?in  timp, iar SKF a decis s? foloseasc? pur ?isimplu “SKF” ca marc? comercial? pentru toate produsele companieisale.

Fondat? în1924 de c?tre Assar Gabrielsson, manager de vânz?ri SKF ?i un inginer educat deKTH Institutul Regal de Tehnologie, Gustav Larson, cei doi fondatori, au decis s? pun? bazelecontruc?iei primei ma?ini suedeze. Companiaa fost înfiin?at? având la baz? dou? idei: calitate ?i siguran??, ambele avândo importan?? major? în ceea ce prive?te construc?ia ?i asamblareaautomobilelor, lucru care poate fi spus ?i în cazul ma?inilor fabricate deVolvo ?i ast?zi. Ei î?i doreau s? construiasc? astfel de ma?ini care s?poat? rezista rigurozit??ii drumurilor aspre ?i a temperaturilor reci ale??rii.AB Volvo ?i-a început activitatea la 10 august 1926.Dup? un an de preg?tire intensiv? care a implicat producerea a zeci deprototipuri de ma?ini, firma a fost gata s? înceap? activitatea de fabricare aautomobilelor în cadrul grupului SKF. Grupul Volvo consider? c? ?i-a începutactivitatea de fabricare a ma?inilor în 1927, când prima ma?in? Volvo OV4 a ie?itde pe linia de produc?ie din fabrica din Göteborg,Suedia.Doar 280 de ma?ini au fost construite în acel an. Primul camion, marca Volvo denumit”Seria 1″, a debutat în ianuarie 1928, având un succes r?sun?tor ?i aatras aten?ia multor clien?i din afara ??rii.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

În 1930, Volvo vânduse 639 deautomobile, iar exportul de camioane în Europa avea s? înceap? în curând;ma?inile nu erau cunoscute în afara Suediei pân? dup? al doilea r?zboi mondial.AB Volvo a fost listat? pentru prima dat? la Bursa de Valori din Stockholm în1935, iar SKF a decis apoi s?-?i vând? ac?iunile în cadrul companiei. În 1942,Volvo a achizi?ionat compania suedez? de ma?ini de precizie Svenska Flygmotor(ulterior redenumit? Volvo Aero) Pentaverken, care fabricase motoare pentru Volvo, afost cump?rat? în 1935, oferind o alimentare sigur? ?i constant? a motoarelor?i intrarea pe pia?a motoarelor marine.

Primul autobuz, numit B1, a fost scos pe pia?? în1934, iar motoarele de avioane au fost ad?ugate la gama tot mai larg? deproduse de la începutul anilor ’40. În 1963, Volvo ?i-a deschis o fabric?numit? Volvo Halifax Assembly, prima fabric? de asamblare din istoriacompaniei, în afara Suediei, în Halifax, Nova Scotia, Canada.În 1950, Volvo achizi?ioneaz? produc?torul suedez de echipamenteagricole Bolinder-Munktell.

Bolinder-Munktell ulterior a fost redenumit caVolvo BM în 1973. În 1979, afacerea Volvo BM a fost vândut? c?tre Valmet.Ulterior, prin restructur?ri ?i alte achizi?ii, restul activit??ilor deechipamente de construc?ii au devenit Volvo Construction Equipment.În 1977, Volvo a încercat s? combine opera?iunile cugrupul rival de automobile suedez Saab-Scania, dar aceasta din urm? arespins-o. În anii 1970, produc?torul francez Renault ?i Volvo au început ocolaborare de lung? durat?. În 1978, Volvo Car Corporation a fost decuplat? cao companie separat? în cadrul grupului Volvo, iar Renault a procurat oparticipa?ie minoritar? înainte de a-1 vinde înapoi în anii 1980, dup? orestructurare.

În anii 1990, Renault ?i Volvo ?i-au aprofundat colaborarea ?iambele companii au cooperat la procesele de cump?rare, cercetare ?i dezvoltare?i controlul calit??ii, m?rind în acela?i timp proprietatea încruci?at?. În1993, a fost anun?at un acord de fuziune a celor dou? companii Volvo ?i Renaultîncepând cu anul 1994, dar acest process de fuziune a întâmpinat problemefoarte mari în ambele ??ri, pe când aceast? idee de afacere a fost abia aprobat?în Fran?a, în Suedia ea a fost respins? vehement, iar ac?ionarii Volvo ?iconsiliul de companii au votat împotriva acesteia. Alian?a a fost dizolvat? înmod oficial în februarie 1994, iar Volvo a vândut miza minoritar? c?tre Renaultîn 1997.În 1991, grupul Volvo a participat la o asocia?ie încomun cu produc?torul de ma?ini japonez Mitsubishi Motors la fosta fabric? DAFdin Born, Olanda. Opera?iunea, avea marca NedCar, ?i a început s? produc? primagenera?ie a modelului Mitsubishi Carisma al?turi de Volvo S40 / V40 în 1996.

 În timpul anilor 1990, Volvo a încheiat un parteneriatcu produc?torul american General Motors. În 1999, Uniunea European? a blocat ofuziune cu Scania AB.