Volvo suedeze. Compania a fost înfiin?at? având la baz?

Volvo înseamn? “m? rostogolesc” în latin?,
conjugat de la “volvere”, referitor la rulmen?ii cu bile. Marca
comercial? Volvo a fost înregistrat? pentru prima dat? în mai 1911, cu gândul
de a fi folosit? pentru o nou? serie de rulmen?i cu bile SKF. Aceast? idee a
fost pus? în aplicare pentru foarte pu?in  timp, iar SKF a decis s? foloseasc? pur ?i
simplu “SKF” ca marc? comercial? pentru toate produsele companiei
sale.

Fondat? în
1924 de c?tre Assar Gabrielsson, manager de vânz?ri SKF ?i un inginer educat de
KTH Institutul Regal de Tehnologie, Gustav Larson, cei doi fondatori, au decis s? pun? bazele
contruc?iei primei ma?ini suedeze. Compania
a fost înfiin?at? având la baz? dou? idei: calitate ?i siguran??, ambele având
o importan?? major? în ceea ce prive?te construc?ia ?i asamblarea
automobilelor, lucru care poate fi spus ?i în cazul ma?inilor fabricate de
Volvo ?i ast?zi. Ei î?i doreau s? construiasc? astfel de ma?ini care s?
poat? rezista rigurozit??ii drumurilor aspre ?i a temperaturilor reci ale
??rii.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

AB Volvo ?i-a început activitatea la 10 august 1926.
Dup? un an de preg?tire intensiv? care a implicat producerea a zeci de
prototipuri de ma?ini, firma a fost gata s? înceap? activitatea de fabricare a
automobilelor în cadrul grupului SKF. Grupul Volvo consider? c? ?i-a început
activitatea de fabricare a ma?inilor în 1927, când prima ma?in? Volvo OV4 a ie?it
de pe linia de produc?ie din fabrica din Göteborg,
Suedia.
Doar 280 de ma?ini au fost construite în acel an. Primul camion, marca Volvo denumit
“Seria 1”, a debutat în ianuarie 1928, având un succes r?sun?tor ?i a
atras aten?ia multor clien?i din afara ??rii. În 1930, Volvo vânduse 639 de
automobile, iar exportul de camioane în Europa avea s? înceap? în curând;
ma?inile nu erau cunoscute în afara Suediei pân? dup? al doilea r?zboi mondial.
AB Volvo a fost listat? pentru prima dat? la Bursa de Valori din Stockholm în
1935, iar SKF a decis apoi s?-?i vând? ac?iunile în cadrul companiei. În 1942,
Volvo a achizi?ionat compania suedez? de ma?ini de precizie Svenska Flygmotor
(ulterior redenumit? Volvo Aero)

Pentaverken, care fabricase motoare pentru Volvo, a
fost cump?rat? în 1935, oferind o alimentare sigur? ?i constant? a motoarelor
?i intrarea pe pia?a motoarelor marine.

Primul autobuz, numit B1, a fost scos pe pia?? în
1934, iar motoarele de avioane au fost ad?ugate la gama tot mai larg? de
produse de la începutul anilor ’40. În 1963, Volvo ?i-a deschis o fabric?
numit? Volvo Halifax Assembly, prima fabric? de asamblare din istoria
companiei, în afara Suediei, în Halifax, Nova Scotia, Canada.

În 1950, Volvo achizi?ioneaz? produc?torul suedez de echipamente
agricole Bolinder-Munktell. Bolinder-Munktell ulterior a fost redenumit ca
Volvo BM în 1973. În 1979, afacerea Volvo BM a fost vândut? c?tre Valmet.
Ulterior, prin restructur?ri ?i alte achizi?ii, restul activit??ilor de
echipamente de construc?ii au devenit Volvo Construction Equipment.

În 1977, Volvo a încercat s? combine opera?iunile cu
grupul rival de automobile suedez Saab-Scania, dar aceasta din urm? a
respins-o. În anii 1970, produc?torul francez Renault ?i Volvo au început o
colaborare de lung? durat?. În 1978, Volvo Car Corporation a fost decuplat? ca
o companie separat? în cadrul grupului Volvo, iar Renault a procurat o
participa?ie minoritar? înainte de a-1 vinde înapoi în anii 1980, dup? o
restructurare. În anii 1990, Renault ?i Volvo ?i-au aprofundat colaborarea ?i
ambele companii au cooperat la procesele de cump?rare, cercetare ?i dezvoltare
?i controlul calit??ii, m?rind în acela?i timp proprietatea încruci?at?. În
1993, a fost anun?at un acord de fuziune a celor dou? companii Volvo ?i Renault
începând cu anul 1994, dar acest process de fuziune a întâmpinat probleme
foarte mari în ambele ??ri, pe când aceast? idee de afacere a fost abia aprobat?
în Fran?a, în Suedia ea a fost respins? vehement, iar ac?ionarii Volvo ?i
consiliul de companii au votat împotriva acesteia. Alian?a a fost dizolvat? în
mod oficial în februarie 1994, iar Volvo a vândut miza minoritar? c?tre Renault
în 1997.

În 1991, grupul Volvo a participat la o asocia?ie în
comun cu produc?torul de ma?ini japonez Mitsubishi Motors la fosta fabric? DAF
din Born, Olanda. Opera?iunea, avea marca NedCar, ?i a început s? produc? prima
genera?ie a modelului Mitsubishi Carisma al?turi de Volvo S40 / V40 în 1996.  În timpul anilor 1990, Volvo a încheiat un parteneriat
cu produc?torul american General Motors. În 1999, Uniunea European? a blocat o
fuziune cu Scania AB.