V za vse. Nekateri so se celo za?eli strinjati

Vzelo kratkem ?asu so tako pazniki, kot zaporniki, sprejeli njihove nove vloge.Še posebaj paznikom to ni delalo ve?jih preglavic, saj so novo vlogo sprejelizelo hitro in enostavno.  Že nekaj ur poza?etku eksperimenta so nekateri pazniki za?eli nadlegovati zapornike. Zbadaliso jih z žalitvami, nesmiselnimi ukazi, zadali so jim brez pomenske indolgo?asne naloge, ki so jih morali izpolniti in na splošno se do njih nisovedli humano. Na primer, skleci so bili obi?ajna oblika telesnega kaznovanja,ki so jo pazniki nalagali zapornikom. Tudi zaporniki so se kmalu za?eliobnašati, kot ‘pravi zaporniki’.

Ve?ino ?asa so se pogovarjali o težavah vzaporu. Paznikom so za?eli tudi govoriti laži o ostalih zapornikih. Pravilazapora so zaporniki jemali zelo resno, kot da so namenjena njim v korist in ?ebi jih kršili, bi to pomenilo katastrofo za vse.  Nekateri so se celo za?eli strinjati zpazniki in so bili proti, oziroma zani?evalni, do zapornikov, ki nisoupoštevali pravil. Zaporniki so postali odvisni od paznikov, saj so vedeli, da bodostvari potekale tako, kot si jih bodo pazniki zamislili. Tega so se paznikizelo dobro zavedali, prav tako, da držijo zapornike v podrejenem položaju.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Boljko so zaporniki postajali podrejeni, bolj so pazniki postajali agresivni.Za?eli so zahtevati še ve?jo poslušnost zapornikov. Naslednjidan so zaporniki ‘odvrgli’ svoje najlonske kape, odstranili identifikacijskeštevilke in se zabarikadirali v celice tako, da so ob rešetke postavili svojepostelje.

Pazniki so se uprli in prepre?ili protest tako, da so s pomo?jogasilnih aparatov, ki je na kožo zapornikov šprical mrzel ogljikov dioksid,spravili zapornike ven iz celic. Vzeli so jim postelje in prisilili, da sesle?ejo do golega. Vodje upora so zaprli v samico. Kasneje so za?eli na splošnonadlegovati in terorizirati zapornike.Zapornik#8612 je moral biti spuš?en po 36 urah sodelovanja pri eksperimentu, saj jeimel nenadzorovane izbruhe kri?anja, joka in pa neopisne jeze. Njegovorazmišljanje je postajalo neorganizirano in zdelo se je, da vstopa v prve fazehude depresije. V naslednjih treh dneh so morali eksperiment zapustiti še trijedrugi zaporniki, saj so kazali znake hudih ?ustvenih motenj, ki bi lahko nanjih pustile trajne posledice.

To so bili ljudje, ki so bili imenovani zapsihi?no stabile in normalne ljudi le nekaj dni pred za?etkom preiskusa. Zimbardoje predvideval, da bo poskus trajal 14 dni, vendar je bil že po šestih dnehpreklican oziroma se je prenehalo z eksperimentom. Christina Maslach je bilapsihologinja, ki so jo poklicali, da bi se pogovorila (imela intervju) z zapornikiin pazniki. Ko je videla situacijo v zaporu je ostro nasprotovala vsemu, saj jevidela kaj delajo pazniki zapornikom. Vsem ostalim psihologom oziroma ljudem,ki so nadzirali eksperiment, je z najve?jim ogor?enjem dejala, da jenesprejemljivo, kar so v fazi eksperimenta prestajali fantje! Od 50 ali ve?ljudi, ki so videli zapor, je bila Christina edina oseba, ki je kadarkolipodvomila v moralo zapora.