Türk bir sürpriz yapman?n ve futbol tarihinde bir ilki

 

Türk futbol tarihinde bir ilk

 

Be?ikta?-Bayern maç?n? kad?n spiker sunacak

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

?ampiyonlar Ligi G grubunu birinci bitirerek son 16 tak?m
aras?na girmeyi ba?aran Be?ikta?’?n Bayern Münih ile yapaca?? müsabakay?
Türkiye’nin ilk ve tek kad?n maç spikeri Semahat Özdo?an’?n sunmas?
dü?ünülüyor.

 

Be?ikta? ve Bayern Münih kulüpleri aras?nda oynanacak
?ampiyonlar Ligi müsabakas? için TRT’nin sürpriz bir haz?rl??? var. ?stanbul’da
oynanacak rövan? maç?n?n Kad?nlar Günü etkinliklerine denk gelmesi,
futbolseverlere bir sürpriz yapman?n ve futbol tarihinde bir ilki
gerçekle?tirmenin de yolunu açt?.

 

Skor Özel’den Alican Özcan’?n haberine göre, ?ampiyonlar
Ligi son 16 turunda, Siyah beyazl?lar?n Bayern Münih ile Vodafone Park’ta
yapaca?? zorlu mücadelenin anlat?m?n? Türkiye’nin ilk ve tek kad?n futbol
spikeri Semahat Özdo?an’?n anlatacak.

 

?ki ekip aras?ndaki ilk maç 20 ?ubat’ta Almanya’da Allianz
Arena’da yap?lacak. Rövan? maç? ise 14 Mart’ta ?stanbul’da Vodafone Park’ta
gerçekle?ecek.

 

Mücadelenin Kad?nlar Günü etkinlikleri kapsam?na denk
gelmesi nedeniyle TRT’nin kad?n spikeri Semahat Özdo?an taraf?ndan sunulmas?
planlan?yor.

 

Özdo?an’?n ki?isel Twitter hesab?ndan yapt??? a?a??daki
payla??m, haz?rl?klar?n ?imdiden ba?lad??? yorumlar?na neden oldu.

 

 

 

“Be?ikta?’?n tüm maçlar?n? tekrar izliyorum” yazan Semahat
Özdo?an’a baz? arkada?lar? “neden acaba?” diye sorarken, cevap yerine gülücük
i?areti ald?lar.

 

1998 y?l?nda TRT spor spikerli?i s?nav?n? kazanan Semahat
Özdo?an, Türkiye’de futbol maçlar?n? canl? yay?nda anlatan ilk spiker olarak
tarihe geçmi?ti. Be?ikta?-Bayern Münih kar??la?mas?n? anlatmas? halinde,
?ampiyonlar Ligi müsabakas?n? canl? yay?nda anlatan ilk Türk kad?n spiker
olarak tarihe ad?n? yazd?racak.

 

Semahat Özdo?an, maç anlat?rken, erkeklerin kulland??? “topa
ayak koydu”, “doksana takt?” gibi terimleri kullanm?yor, kendisine has
ifadelerle maç anlat?yor.