SUMBANGAN dan mewarisi sistem demokrasi dan proses pembentukan kerajaan

SUMBANGAN
TAMADUN INDIA

Tamadun india merupakan
salah satu tamadun yang memberi sumbangan kepada dunia. Tamadun Yunani dan
Tamadun Indus termasuk didalam Tamadun India. Agama yang terdapat didalam
tamadun ini ialah agama hindu yang dikenali sebagai Sanata Dharma dan mereka
percaya bahawa tuhan mempercayai 3 fungsi uatama iaitu kelahiran semula adalah
berganttung kepada karma dan tujuan hidup adalah untuk mencapai Moksya iaitu
kebebsan mutlak.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

TAMADUN
YUNANI

Terdapat beberapa aspek
sumbangan yang telah diberikan antaranya dari segi politik dan perundangan. Athens
telah memperkenalkan dan mewarisi sistem demokrasi dan proses pembentukan
kerajaan secara langsung telah melibatkan rakyat. Sistem demokrasi yang telah
diamalkan adalah lebih kurang (terdapat juga perbezaan) dengan sistem demokrasi
yang diamalkan oleh kebanyakan negara pada hari ini. Sebagai contoh, Malaysia
juga telah mengamalkan sistem demokrasi berparlimen iaitu dengan wujudnya
mahkamah undang-undang berjuri, Majlis dan juga dewan perhimpunan.

Selain itu, dari aspek
perkembangan sains dan matematik pula terdapat beberapa tokoh-tokoh Yunani yang
terkenal dalam bidang ini. Antaranya adalah Thates dimana beliau telah mengembangkan
ilmu geometri mesir purba. Manakala Achimedes merupakan ahli matematik dan
fizik yang memperkenalkan teori isi padu air dan graviti. Terdapat banyak lagi
tokoh-tokoh Yunani yang memberi sumbangan terhadap dunia antarnya ialah
Pythagoras dan Hipparchus Ptholemy.

Dari aspek sumbangan
sejarah dan kesusasteraan pula, Homer merupakan pujanggan Yunani yang agung
telah menghasilkan epic bertajuk “lliad” dan “Odyssey”. Hesiod merupakan
seorang tokoh sastera Yunani merupaka seorang penyair dengan keryanya
“Theology” dan “Works and Days”. Slain itu, Yunani juga telah meninggalkan mitos-mitos
dan lagenda yang menarik. Sejarahwan terkenal Yunani adalah Thucydides dan
Herodottus yang mengarang karya “History of the Peloponnesioan War”.

 

Tamadun India juga telah
memberi sumbangan kepada dunia dari aspek Sukan. Untuk pengatahuan semua, Sukan
olimpik adalah berasas daripada Yunani. Seterusnya dari segi Seni bina dan
kesenian visual ialah dengan pembinaan Acropolis. Bangunan ini bertujuan
keagamaan dan sebagai pusat kegiatan Pericles. Selain itu, Parthenon juga
menjadi tumpuan dunia dimana bagunan ini merupakan rumah berhala untuk Dewi
Athena. Pembinaan bangunan Pantheon dalam bentuk kubah terbesar di dunia yang
berfungsi sebagai tempat memuja, menyimpan patung dewa dan tempat menjalankan
kerja awam. Pada zaman ini, orang yunani sangat mahir dalam menghasilkan
patung-patung manusia.

TAMADUN
INDUS

Sumbangan tamadun Indus
dari segi perancangan Bandar adalah melalui keupayaan untuk mewujudkan sebuah
Bandar yang terancang seperti Harappa dan Mohenjo-Daro dimana ia memerlukan
gabungan kepakaran sama ada dari sudut letak bandarnya mahupun dari sudut
pengisian. Selain itu, untuk mencapai kecemerlangan dalam perancagan Bandar,
pemahaman dalam ilmu geometri, kesenian dan matematik juga sangat diperlukan
oleh masyarakat lembah Indus. Bandar disusun berasaskan bentuk segi empat yang
diikuti oleh jalan raya yang lurus.

Dari aspek Sains dan
teknologi pula, konsep geometri telah diketahui oleh ahli matematik india dan
itu telah mendorong mereka untuk memperkenalkan sistem nombor iaitu angka
Brahmin dan angka Khorosti yang mencecah ke angka perpuluhan. Selain itu, dalam
bidang astronomi telah diketahui oleh Rig Veda. Masyarakat lembah Indus tidak hanya
bergantung pada panas matahari untuk membuat batu-bata daripada tanah liat
bahkan ia dihasilkan memalui pembakaran dengan suhu yang tingi. Dari aspek seni
bina pula, masyarakat tamadun Indus berkebolehan dalam membina binaan yang
sangta baik dan lengkap. Ia dapat dilihat melauli pembinaan Great Bath.
Kebanyakan pembinaan tamadun india berasaskan agama hindu dan Buddha
terutamanya binaan kompleks kuil yang terletak di Gua Ajanta dan terdapat 20
buah kuil di sana dan juga di Gua Ellora yang mempunyai 28 buah kuil gua,
Angkor Wat dan Candi Borobudur. Kesemua binaan telah menggunakan elemen
geometri iaitu dalam bentuk segi empat dan bulat. Manakala bagi membentuk
patung-patung dan alat-alat perhiasan tiang Asoka yang menjadi monument
diperbuat daripada tanah liat.

Walaubagaimanapun,
tamadun Indus juga memberi sumbangan dari aspek bahasa dan kesusteraan. Bahasa
Sanskrit merupakan bahasa yang telah digunakan sehingga sekarang dan sebagai
bukti dengan penemuan prasasti talang tuwol/kdudukan bukit dan bahasa tamil
berasal daripada tamadun india yang masih digunakan oleh orang india pada zaman
ini. Bukti lain adalah dengan kisah cerita peperangan antara 2 tentera yang
baik dan jahat yang diceritakan oleh Epik Mahabharata dan juga Ramayana yang
menceritakan inkarnasi dewa Vishnu sebagai Rama dan pergaduhan dengan Raja Sri
Lanka yang melarikan isterinya, Sita merupakan hasil karya sastera agama hindu
dan budha.

 

Selain itu, tamadun ini
memberi sumbangan dari segi agama juga. Tamadun ini adalah tempat asalnya agama
hindu dan Buddha. Meskipun sejarah kemunculan hindu sangat sukar dipastikan,
namun agama ini sering dikatakan telah wujud sejak zaman tamadun Indus lagi.
Masyarakat tamadun Indus juga telah memperkenalkan yoga kepada dunia dan
sehingga hari ini yoga ini diamalkan untuk kesihatan, kelangsiran badan dan
sebagainya lagi. Sifat keterbukaan yang dibuktikan oleh tamadun ini dalam
menjalinkan hubungan dengan tamadun lain juga merupakan satu lagi aspek yang
sangat penting. Dari sudut ini, taamdun Indus memperlihatkan bahawa sesebuah
masyarakat itu tidak akan mampu mencapai kecemerlangan tanpa menjalinkan
hubungan serta bertukar dan berkongsi pandangan dengan pihak lain. Tamadun
Indus telah mengajar kita bahawa kedaimaian dan keamanan ialah tunjang kepada
kekuatan sesebuah bangsa untuk mencapai kemajuan dan kecemerlangan.