Recensie Is het (überhaupt) een jeugdboek dat zoals vele

Recensie ‘Meisje
niemand’

Tomek Tryzna

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

‘En eigenlijk vond hij dat alles een ziekte was. De
ergste van alle ziektes is wel het leven. En om te kunnen genezen moet je
sterven.’ p. 221

 

Is het (überhaupt) een jeugdboek dat zoals
vele andere handelt over de betekenis van vriendschap? Een vraag die ik mij
meermaals heb gesteld doorheen het lezen van deze roman. Marysia, bijnaam
meisje Niemand, verhuist van het Poolse platteland naar de stad. Hier wordt ze
vriendinnen met Kasia, een vriendin waarvoor ze bereid is tegen haar ouders te
liegen. Hoe langer deze vriendschap aanhoudt, hoe meer het hoofdpersonage zich
ontwikkelt tot een ander persoon. Marysia doet allerlei dingen die ingaan tegen
haar vooropgestelde normen en waarden. Wanneer deze vriendschap ophoudt,
verschijnt Ewa op het toneel. Opnieuw doet Marysia er alles aan om haar
vriendin te zijn en deze ook te blijven. Na een tijdje lijkt het haast alsof
Marysia zelf geen karaktereigenschappen meer heeft, maar enkel en alleen doet
en is wat iemand anders haar opdraagt om deze te kunnen behagen en te houden.
Vandaar de titel, ‘meisje Niemand’ is hopeloos op zoek naar vriendinnen
waardoor het onduidelijk is of het hier echt om vriendschap of om wanhoop gaat.

 

In tegenstelling tot het hoofdpersonage
Marysia, komen we uiteindelijk te weten dat de gevoelens van Ewa en Kasia niet
echt zijn. Het verhaal wordt verteld door het ik-personage, Marysia. Marysia
lijkt in deze roman ook echt aan het woord door middel van de korte zinnen,
typische spreektaal voor jongeren en het maken van schrijffouten. Hierdoor komt
Marysia over als een naïef kind. De meisjesachtige en dromerige ondertoon zorgt
er wel voor dat je sympathie krijgt voor dit ‘meisje Niemand’ of nog sterker,
medelijden…

 

Enerzijds zou je deze roman als een coming of
age roman kunnen benoemen aangezien de ontwikkeling van het hoofdpersonage
richting volwassenheid centraal staat door middel van het ervaren van
vriendschap, liefde, seksualiteit enzovoort. Typische onderwerken die jongeren
aanspreken. Anderzijds gaat het hier ook om een psychologisch boek door de
moeilijke keuzes die Marysia moet maken doorheen het verhaal. Hierdoor wordt
het boek ook voor volwassenen interessant. Er hier dus sprake van een gemengd
lezerspubliek.