Racisme bezetten. Hoe meer gebieden je had, hoe machtiger

Racisme is een term dat heel moeilijk is uit te leggen. Racisme heeft de opvatting dat de ene mens beter is dan de andere. Mensen die racisten zijn vinden dat hun eigen ras beter is dan anderen en dit concluderen ze op basis van anders ras, godsdienst, huidskleur of maatschappelijke klasse. Ze behandelen de andere etnische groepen minderwaardig, deze worden dan vaak gehaat, gediscrimineerd of mishandeld.Om meer over de betekenis van Racisme te begrijpen, kijken we naar de vraag:Wat is een” ras’?In de negentiende eeuw waren de maatschappelijke theorieën ontwikkeld, die stelden dat alle mensen in allerlei rassen of terwijl  “groepen” ingedeeld kunnen worden. Met dit wilden de ene groep aantonen dat zij zich beter en superieur voelden dan de andere rassen, groepen.Het is al een lange tijd dat racisme bestaat. Toen de blanke volkeren vanaf de veertiende eeuw nieuwe grondgebieden ontdekten, zagen zij de mensen die al lang in “hun” pas gekoloniseerde gebied daar woonden als ” onbeschaafde wilden”. Door ze zo te noemen probeerden ze de andere ras te onderdrukken en de baas over hun te spelen.Het begrip Kolonialisme of het  latere modern imperialisme is het grootste  aanleiding voor het ontstaan van Racisme. Eerst verdiepen we op het betekenis van kolonialisme. In dit vroegere periode betekende Kolonialisme dat een land veel handelsposten in de wereld moesten vestigen om als een machtig land gezien te worden. In de tweede helft van de 19e eeuw veranderde het Kolonialisme van karakter. Dit is omdat veel Europese landen er helemaal niet tevreden waren met hun handelsposten of kleinere bezittingen waaruit ze konden handelen. Vanaf 1870 was er een soort  race ontstaan tussen West-Europese landen om zo snel mogelijk en zoveel mogelijke landen te bezetten. Hoe meer gebieden je had, hoe machtiger je land was, dat wat het idee. De ( Europese) landen kwamen op het idee dat het beter zou zijn  om hun kolonies te gaan beheersen en uitbreiden tot grote wereldrijken. Wereldwijken heeft een mooier term ‘imperia’.