Marktrisico: winst te hebben. Ook kan rente niet gunstig

Marktrisico: Als debeurskoersen dalen, neemt waarde van uw beleggingen af of de waarde neemt juisttoe. Dit risico wordt voornamelijk beïnvloed door de algemene economischesituatie, zoals groei of achteruitgang van de economie. Koersrisico: Dit is hetrisico van de koersschommelingen. Waarin je belegt kan altijd de koersschommelen. Dit kan je zelf verminderen door de beleggingen goed te spreiden.  Renterisico: Dit risicogeldt vooral voor obligaties.

Als de rente hoog is, is dat natuurlijk gunstigvoor de portemonnee. Als de rente stijgt komen er meer obligaties vrij op demarkt, maar met een hogere rente. Daardoor heb je minder obligaties nodig omdezelfde winst te hebben. Ook kan rente niet gunstig uitpakken als erbijvoorbeeld een lager percentage is dan de periode ervoor dan maak je dusverlies op de obligaties.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

   Concentratierisico: Debeleggingen kunnen zich concentreren op verschillende factoren, zoalsuitgevende instellingen, sectoren, regio’s en landen. Concentratierisico houdtin dat de waardeontwikkeling van de portefeuilles te veel afhangt van eenbepaalde factor. Dit risico beperken we door een zorgvuldige selectie enspreiding van de beleggingen.

  Valutarisico: Dit risicoloop je alleen als je buiten de eurozone gaat beleggen.de ontwikkeling van de valutakoersen waarin de beleggingen luiden. Beïnvloed dewaarde van de aandelen.

Dat kan zowel positief als negatief uitpakken. Liquiditeitsrisico: Het risicodat je je aandelen die je eerder hebt gekocht niet meer kan verkopen omdat erweinig kopers zijn die daar interesse in hebben. Dit risico loop je als je heleliquide aandelen of obligaties hebt gekocht. Herbeleggingsrisico: Het risicodat de verkochte  beleggingen enuitkomsten ui de beleggingen niet opnieuw belegt kunnen worden tegen hetzelfde  rendement van de oorspronkelijke belegging.