INSTITUT NAMA GURU PELATIH : MUHAMMAD ASHRAF BIN MANSOR

      INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG,JALAN COLLEGE,93200 KUCHING, SARAWAKKERJA KURSUS KOKURIKULUM PERSATUAN(TUGASAN 3)  NAMA GURU PELATIH                  : MUHAMMAD ASHRAF BIN MANSORNO KAD MATRIK                             :201711038NO K.P                                               :910106025461KUMPULAN/ UNIT                          :PDPLI-KDC PI (SR)3 NOV 2017KOD DAN NAMA KURSUS           : EDUP2021 (KOKURIKULUM              PERSATUANPENSYARAH                                   :TARIKH SERAHAN                                    :   KERTAS PERANCANGANAKTIVITI LAWATANSAMBIL BELAJAR @ PULAU LANGKAWI2017   TEMPAT:PULAULANGKAWI.

 TARIKH:27,28,29JULAI 2017 (RABU,KHAMIS, ,DAN JUMAAT) ANJURAN: UNIT HALEHWAL PELAJAR DAN UNIT KOKURIKULUM SMAMAIK       RINGKASAN EKSEKUTIF SEKOLAH Sekolah Menengah Agama Maahad Akademi Islam Kedah Nama Program   LAWATAN SAMBIL [email protected]   Jenis Program Aktiviti yang melibatkan: Ceramah motivasi pelajar Eksplorasi Lawatan ke tempat tempat ilmiah Lawatan ke cabel car untuk subjek vokasional Matlamat dan Objektif Program Mendedahkan pelajar kepada kehidupan dan budaya masyarakat setempat. Melahirkan pelajar yang mempunyai jati diri yang utuh dan seimbang dari segi rohani, jasmani dan spiritual dalam menghadapi dunia globalisasi ini. Memberi pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar dalam hidup masyarakat sebagai persediaan diri untuk menjadi pemimpin pada masa hadapan.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Anjuran . Unit Hal Ehwal Pelajar Dan Unit Kokurikulum Smamaik Tarikh dan Tempat Pada 17 Mei 2008 hingga 20 Mei 2017. Kampung-kampung di DUN Ayer Hangat dan sekolah-sekolah di sekitar DUN Ayer Hangat.

Anggaran kos RM 9000.00            KERTAS KERJA PERANCANGANAKTIVITI PELAJAR SMAMAIK LAWATAN SAMBIL [email protected] MENENGAHAGAMA MAAHAD AKADEMI ISLAMKEDAH.  1.

0        NAMA PENGANJURUNIT HAL EHWAL PELAJAR DAN UNIT KOKURIKULUM SMAMAIK 2.0        TUJUAN KERTASKERJA2.1  Untuk mendapatkan kelulusan program.2.2  Untuk mendapatkan penajaan daripadabadan-badan kerajaan dan badan swasta dengan tujuan membantu melancarkanperjalanan program.

2.3  Untuk memberi makluman secara teperincimengenai program   kepada pihak yangterlibat.  3.0        PENGENALAN  Program PendidikanLuar Bilik Darjah (PLBD) iaitu Lawatan Sambil Belajar ke Pulau Langkawi inidiadakan bertujuan untuk memperkukuh dan mengembangkan semangat ingin tahu parapelajar serta dapat memberi peluang kepada mereka melawat tempat-tempat yangmenarik di samping menimba pengetahuan dan pengalaman baru yang menggembirakan.Program ini dapat mengeratkan lagi silaturrahim di antara pentadbir, guru-gurudan pelajar  melalui aktiviti-aktivitiyang dirancang. Lawatan ini juga merupakan salah satu kaedah dalam prosespengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah di mana pelajar-pelajar  memperolehi pengetahuan melalui pembelajaranmasteri yang merupakan satu kaedah  yangberkesan dalam menyalurkan maklumat kepada para pelajar.

. 4.0        NAMA PROGRAMLAWATAN SAMBIL [email protected] 5.0        MATLAMAT PROGRAMMembentukpelajar yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi dan memiliki sifat-sifatkepimpinan untuk berhadapan dengan masyarakat serta mewujudkan kerjasama yangerat sesama pelajar dalam menjalankan tanggungjawab. 6.

0        OBJEKTIF PROGRAM             Pihakpenganjur menggariskan beberapa objektif utama yang ingin             dicapai:     6.1 Membantumasyarakat luar bandar terutamanya golongan pelajar untuk menyedari akankewujudan sekolah yang menawarkan aliran tahfiz vokasional. 6.

2    MemperkenalkanSekolah Menengah Maahad Akademi Islam Kedah kepada masyarakat umum dengan lebihdekat dan memberi penerangan kepada pelajar- pelajar Sijil Peperiksaan Malaysia(SPM) mengenai peluang melanjutkan pelajaran ke menara gading.6.4    Memberipengetahuan dan pengalaman kepada pelajar yang terlibat mengenai sosio budayadan sosio ekonomi dalam masyarakat sebagai persediaan diri untuk menjadipemimpin pada masa hadapan.6.

5    Memberikesedaran dan menyuntik semangat kepada pelajar mengenai pentingnya pendidikansecara berterusan dalam kehidupan.        6.5   Sebagai ganjaran di atas usaha pelajar yangcmerlang dalam                   peperiksaan akademik sertasahsiah diri yang baik. 7.0 TEMA”PENDIDIKANDIDAHULUKAN KEJAYAAN DALAM GENGGAMAN” 8.

0 ANJURAN.           UnitHal Ehwal Pelajar Dan Unit Kokurikulum Smamaik 9.0 KERJASAMAJawatankuasa program akan memohon kerjasama danbantuan dari segi kewangan dan kemudahan daripada agensi dan individu berikut:              9.1     Unit kewangan, SMA Maahad Akademi Islam           9.2     ADUN kawasan Jerlun, Kedah           9.3     Sumbangan dari ibu bapa pelajar           9.

4     Bayaran yuran penyertaan dari pelajar                                                                      10.0     TARIKH PROGRAM            27-29 Julai 201711.0     TEMPOH PROGRAM 3 hari 12.0     TEMPAT12.1   Kilang Gamat                         12.

2   Kilang Batik.12.3   Kilang T-Shirt.12.4   Makam Mahsuri.

12.5   Pantai Pekan Rabu.12.6   Langkawi SkyCabdan 3D art.

12.7   Kilim MangroveTour.12.8   Pantai Cenang.12.9   Haji Ismail Group.

12.10 Dataran Lang.            13.0     ANGGARANPERBELANJAAN             RM 9,000.

00 14.0     PENYERTAAN              Aktivitiini akan melibatkan peserta-peserta yang terdiri daripada golongan pelajarsekolah, staf, ahli keluarga staf dan masyarakat setempat seperti berikut : 14.1    Program ini melibatkan pelajar SMA Maahad Akademi IslamKedah14.2   Ahli keluargapelajar dan staf 14.

3   Program ini jugaakan melibatkan masyarakat setempat dimana lawatan ini dijalankan.14.4      Seramai 39 orang peserta akan menyertai akitiviti lawatanini    15.0 AHLIJAWATANKUASARujukLampiran 1 16.

0 TENTATIFPROGRAMRujukLampiran 2 17.0 BELANJAWANPROGRAM Rujuk Lampiran 3 18.0 RUJUKANSebarang malumat lanjut, sila hubungi:18.1    EncikMohd Faiz bin Haji Taib           PengetuaSMA Maahad Akademi Islam Kedah                        Tel : 012-4657534             18.

2    Encik Muhammad AshrafBin  Mansor                        Pengarah Program LawatanSambil [email protected]                      Tel : 013-9925246 19.0 PENUTUP Diharapkan program ini dapat memberi pendedahan yangrealiti dan praktikal terhadap suasana kehidupan masyarakat majmuk di Langkawiserta indahnya panorama dan ciptaan ALLAH. Semoga dengan kerjasama dansumbangan serta sokongan moral yang diberikan oleh semua pihak dapat melicinkandan menjayakan program ini demi kebaikan bersama. Atas segala kerjasama yangdiberikan sama ada dalam bentuk kewangan, fizikal mahupun moral, pihak UnitKokurikulum SMAMAIK mengucapkan jutaan terima kasih dan semoga ianya berolehganjaran sewajarnya dari Allah S.

W.T.     Disediakan oleh : ……………………(MUHAMMAD ASHRAF BIN MANSOR)PENOLONG KANAN HEMSMA Maahad Akademi Islam KedahTarikh : Disahkan oleh : ……………………..(EN MOHD FAIZ BIN HJ TAIB)PengetuaSMA Maahad Akademi Islam KedahTarikh :  LAMPIRAN 1  STRUKTUR ORGANISASI PenaungTuan Haji Taib Bin Ahmad Pengerusi Lembaga Pengarah SMA Maahad Akademi Islam PenasihatPuan Noor Laila Binti AminPendaftar SMA Maahad Akademi Islam Koordinator EncikMuhammad Ashraf Bin Mansor Penolong Kanan ( Hal EhwalMurid)Pejabat Hal Ehwal Murid.SMA Maahad Akademi Islam             SEKRETARIAT PROGRAM PengarahEncik Muhammad Ashraf BinMansor  Timbalan Pengarah PuanSharifah Binti Abd Rahman SetiausahaPuanMazlina Binti Arzarin BendahariCikFatimatul Zahra Binti Naim Biro ProtokolEncikLutfi Bin Ahmad Biro Perhubungan dan Maklumat & PublisitiSaudara Yasier bin Haji Taib Biro PengangkutanEncikAnas Bin Haji Taib  Biro AktivitiSaudara Firdaus Bin Ahmad Biro PeralatanAbdulQayyum Bin Tirmizi Biro CenderamataCik Siti Nadiah Binti Mohd Naaim    LAMPIRAN 2                      TENTATIF PROGRAM  HARI / TARIKH MASA AKTIVITI Khamis 27 Julai 2017           8.00 Pagi   8.30 pagi   9.30 pagi   10.00 pagi   11.00 pagi   11.30 pagi           3.30 petang   6.00 petang   6.30 petang   7.30 malam   9.30 malam   10.00 malam Berkumpul di SMA Maahad Akademi Islam   Bertolak ke jeti Kuala Perlis   Tiba di jeti Kuala Perlis   Bertolak ke jeti Pulau Langkawi   Tiba di Pulau Langkawi   Menaiki bas ke tempat lawatan Aktiviti Lawatan Kilang Gamat Kilang Batik Kilang T-shirt Makam Mahsuri Bertolak ke Pantai Pekan Rabu   Makan Malam di restoran   Balik ke penginapan / bersihkan diri   Solat Maghrib dan Isyak serta Tahlil   Jamuan ringan dari Pihak Destini Akif Villa   Rehat   Jumaat 28 Julai 2017         8.00 pagi   9.00 pagi     1.30 tengahari   2.30 petang   2.45 petang   3.30 petang     6.00 petang   7.00 petang   8.00 malam   Sarapan   Aktiviti ‘Walking Steady’ Langkawi SkyCab & 3D Art   Solat Jumaat   Berkumpul di hadapan masjid   Makan Tengahari   Menyambung aktiviti ‘Walking Steady’ Kilim Mangrove Tour   Membeli belah di Pasaraya Billion   Balik ke penginapan   Aktiviti bebas / rehat Sabtu 29 Julai 2017     8.00 pagi   9.00 pagi       11.00 pagi   11.30 pagi   12.00 tengahari   2.00 petang   4.00 petang   5.00 petang   5.45 petang   6.00 petang   Sarapan   Bergerak ke Pantai Cenang Aktiviti ‘Explorace’ Mandi pantai   Berkemas   Daftar keluar dari penginapan   Bertolak ke restoran untuk makan tengahari / solat   Membeli belah di HIG   Bersiar-siar di sekitar Dataran Lang   Bertolak dari jeti Pulau Langkawi   Tiba di jeti Kuala Perlis   Bertolak ke SMAMAIK                  LAMPIRAN 3 BELANJAWAN   BIL PERKARA PERINCIAN JUMLAH 1 Makanan 3 hari × RM 8.00 × 39 orang RM 936.00 2 Penginapan 3 Hari 2 Malam termasuk Sarapan 2 Malam × RM140.00 × 9 bilik RM 2520.00 3 Pengangkutan Feri (Free 1 seat) Bas (Langkawi)   RM 34.20 × 35 (Pergi dan Balik) 3 Hari   RM 1197.00 RM 1100.00 4 Aktiviti Lawatan (berbayar) Cable Car Kilim Mangrove Tour   RM 37.00 × 39 orang RM 25.00 × 39 orang     RM 1470.00 RM 975.00   5 Parking   RM 10.00 × 4 buah × 3 hari RM 10.00 × 1 buah × 2 hari RM 140.00 6 Petrol RM 20.00 × 2 buah RM 40.00   JUMLAH   RM 8378.00