Inom Det här var de viktigaste förutsättningarna för den

Inom loppet av 1500-1700 talet hade kolonisterna befolkat det vi nämner idag USA. Orsakerna som påverkade kolonisterna att revolverande var massiv, vissa viktigare än andra. Det här var de viktigaste förutsättningarna för den amerikanska revolutionen: Runt 1600 talet började invånare från, frankrike, Storbritannien,spanien, nederländerna att flytta till Amerika för att skapa sig ett nytt hem där och skaffa sig ett ”nytt liv” eller en fräschare start på det nya livet. De större delen som flyttade var engelska puritaner som ville iväg ifrån dom anglikanska England. Emigrationen hände mest på grund av religiösa anledningar. I Europa hade man då inte någon religionsfrihet och det var obligatoriskt att ägna sig åt den stränga religionen som fanns. I Amerika existerade ingen lag om att du behövde ägna dig åt en specifik religion och politiken i Amerika var inte lika sträng.Vid denna tidpunkten började kolonisterna märka att de inte tillhörde deras hemland. Majoriteten av alla engelsmän började identifiera sig själva som Amerikaner istället för engelsmän. Det hade på så sätt vuxit fram en amerikansk identitet. De började förbinda fler kulturella och ekonomiska kontakter mellan kolonierna i takt med den industriella utvecklingen. Infrastrukturen började förbättras och nu blev det allt enklare att kunna  transportera sig mellan de olika kolonierna. Den amerikanska revolutionen ledde till en del följder och Politiska, ekonomiska och sociala förändringar också på hur synen på människors värde och rättigheter ändrades. En självklar resultat av den amerikanska revolutionen var att det formades en amerikansk nation. ?Amerika? ?blev? ?nu? ?den? ?första? ?nationen? ?som? ?hade? ?en? grundlag ?som? ?var baserad? ?på? ?upplysning?en.? I dagens samhälle skulle vi inte sett Amerika som demokratiskt men det gjorde dem förr i tiden.? ?Amerika? ?blev? ?också? ?en? ?republik,? ?de fick också rösta om en president? ?.? ?Den? ?första? ?amerikanske? ?presidenten var ?George? ?Washington? ?som? ?blev? ?presidentämbetet? för att ?kolonisterna? ?såg? ?upp till? ?honom? ?då? ?han? ?b.la? nominerades ?till? ?befälhavare? ?för? ?de? ?militära? styrkor ?i? ?kriget? ?mot storbritannien.  Det? ?var? ?även? ?efter? ?revolutionen? ?som? ?amerika? ?fördubblade? ?sin? ?areal? ?och? ?historiens största? ?lands? ?transaktion? ?ägde? ?rum.? ?Napoleon? var en ganska viktig aktör för Amerika för att ?han? ?sålde? ?louisiana? ?till? ?amerikanerna? ?för? ?ett pris på 15? ?miljoner? ?dollar.? Napoleon var i nöd av dessa pengar för att sedan kunna finansiera kriget mot england..? Amerika? ?blev? ?genom tiden allt mer? ?framgångsrika? ?och? ?det? ledde till ?en? ?stor? ?social och? ?ekonomisk? ?utveckling främst pga handeln.? ?Under denna tid skedde också enorma utvandringar från europa.? Totalt ?invandrade? ?ungefär ?50? ?miljoner? ?personer? ?till USA.? ?Det? ?fanns? ?flera? skäl för folket att ?lt? ?invandra? ?till? ?amerika. ?En? ?av? ?de? största skälen var ju att Amerika hade det bättre ekonomiskt och då kunde de? ?försörja? ?sig eftersom? ?det? ?fanns? enorma ?jordbruksdistrikt? ?i? ?mellanvästern.?Under samma tid höll industrialismen? ?på? ?att? expandera och utvecklas ?vilket? ?ledde? ?till? ?att? det ?fanns? ?många? ?jobbmöjligheter? ?i? ?Amerika. Sedan upptäckte amerikanerna ?guld? ?i? ?Kalifornien??vilket? ?gjorde? ?att? ?folket? ?blev? intresserade då? ?guld? ?var? ?en? ?efterfrågad? ?råvara.?Men senare insåg de att tillverkning utav Socker,Tobak och Kaffe gav också en stor inkomst till landet då landets resurser bestod en stor del av det. ?Invandringen? ?skedde? ?även? ?på? ?grund? ?av? ?religiösa? ?skäl eftersom? flertal ?personer? som bosatte sig ?i? ?Europa? ?var? ?missnöjda? ?med? ?hur? ?kyrkan? ?sköttes.? ?Det? ?fanns? till och med sociala? ?och? ?personliga? ?skäl? ?till? ?varför? ?man? flyttade ut från europa.? Konsekvensen? ?av? ?att? ?så? ?många? ?personer? flytta in ?till? ?amerika? ?kan? ?vi? ?nu? ?se? ?på dagens? ?samhälle? ?då? ?amerika? ?är? ?ett? ?väldigt? ?mångkulturellt? ?samhälle? ?.?Om denna revolutionen aldrig ägde rum eller misslyckats skulle världen se ut på ett annat sätt. Amerika skulle inte varit ett mångkulturellt land och det skulle inte vara lika många invånare som det är idag. Det skulle också kunna vara ett mindre land med sämre både ekonomiskt och politiskt. Amerika idag är välkänt för b.l.a de stora företag som finns,exempelvis Coca Cola känner alla igen. Världen skulle också kunna bli påverkade då USA har en av de största militära styrkorna och samarbetar med flera länder.Vad utlöste den franska revolutionen och vad fick den för följder? Hur skulle världen ha sett ut om revolutionen misslyckats eller aldrig hade ägt rum?Franska revolutionen 1789-1799Slutet av 1700 talet var frankrike ett av de mest folkrikaste land och starkaste stats med ca 25 miljoner inv. Frankrike deltog i flera krig, dels frihetskriget och sjuårskriget som kostade landet en stor summa pengar som resulterade att kungen Ludvig XVI var tvungen att höja skatterna,adelsmännen och prästerna fick slippa betala skatt men det fick inte de tredje ståndet som var bönder och borgare vilket var 98 procent av landets befolkning. De franska systemet var orättvist, adelsmän och präster fick slippa betala skatt även om fast de hade stora markområden.Till slut insåg kungen att han inte längre kunde pressa ut mer pengar från bönderna och försökte då få jordägarna alltså adelsmännen och prästerna att betala skatt. Detta gjorde adelsmännen väldigt upprörda och de vägrade lyda kungen att acceptera de nya kraven och beslutade att generalständerna skulle inkallas i riksdagen. Det fanns ganska många adelsmän och borgare som påverkades av upplysningsidéerna och tyckte därmed att kungen hade för mycket makt över landet (diktatorisk styrande) och ville själva också få mer politiskt inflytande över landet.Våren 1789 valde det olika representanter från varje stånd där de fick förhandla och, från tredje ståndet var det mer medelklassen som fick vara med och ta del (läkare och advokater). När männen från det tredje ståndet ville vara med och delta, nekka kungen det. Det dröjde ett tag men sedan samlades man och tog fram ett beslut kring skatten och den ekonomiska krisen. Men tredje ståndet var ju fortfarande missnöjda för att de ej fick vara med och delta, de startade en egen rörelse som kallades för ”nationalförsamling”. Meningen med denna rörelse var ju främst att de ville också vara med demokratiskt och styra, de ville att de diktatoriska styret skulle upphöra. Ludvig blev väldigt arg när han fick reda på att de skapat en rörelse och då ville han stoppa det han samlade en militär och sedan förstörde nationalförsamlingen eftersom de var en fara för hans makt och över landet. Det kungen hade ingen aning om var att dessa män skulle göra motstånd och slåss tillbaka.Den 14 juli samma år blev det ett stort uppror i Bastiljen flera kungliga minnesmärken brändes och förstördes. Kungen förlorade mycket av hans makt och de upplysta adelsmännen lyckades lugna ner bönderna som var en stor del av de som revolterade.adelsmännen och borgarna skrev ner nya lagar utifrån upplysningens politiska filosofi och tankar. T.e.x”Alla skulle ha rätt till liv, frihet och egendom”. De största följderna av Franska revolutionen var att stadssamhället avskaffades och allt fler fick rätt till att rösta. Det näst viktiga men negativa konsekvensen var att Napoleon lyckades med hjälp av en militär kupp ta över Frankrike och man fick åter ett Diktatoriskt styre. Napoleon lyckades ta över eftersom det Franska folket var ständig beroende av militären för skydd mot fiender och Napoleon tog därmed sin chans och utnyttjade situationen för att ta makten.Om denna revolution ej skedde skulle det inte vara så stora olikheter, världen skulle fortfarande se ut så som den gjorde idag pga det fanns inga mänskliga rättigheter, alla fick inte vara med och styra. Tredje ståndet hade ingen makt alls och klassades som bönder och borgare. Idag finns mänskliga rättigheter, alla får vara med och få sin åsikt hörd därför tycker jag att denna revolution inte skulle passa in i dagens samhälle.