Hoofdstuk van de jongeren. De aantal jongeren die zonder

Hoofdstuk 2-inleiding In dit hoofdstuk gaan wij het hebben over de werkloosheid onder jongeren en volwassen op Curaçao en de gevolgen daarvan (criminaliteit).Werkloosheid is de staat waarin een persoon verkeert als hij of zij werkloos is. Een persoon is werkloos als men behoort tot de beroepsbevolking, maar toch geen betaald werk heeft.Criminaliteit is  als alles wat door een wettelijke bepaling als misdrijf strafbaar is gesteld. Wat als criminaliteit wordt beschouwd, kan dus verschillen van maatschappij tot maatschappij. Jongeren krijgen gedurende hun ontwikkeling te maken met veel verleidingen die zij moeten weerstaan. Voor sommige jongeren geldt helaas dat zij een grotere kans hebben om de verkeerde weg te kiezen. Ze maken hun school niet af, raken werkloos, veroorzaken overlast of zij belanden in de criminaliteit. Jeugdwerkloosheid is een groot probleem op Curac?ao. Inmiddels was er sinds 2015 11,2%van de Curaçaoënaars werkloos en maar liefst 29,7 % van de jongeren werkloos ofwel 1641 jongeren. De afgelopen jaar (2016) is de jeugdwerkloosheid opgelopen naar 36,8%  dat zijn 2.593 getelde jongeren die zonder werk zitten,dat is meer dan één derde deel van de jongeren. De aantal jongeren die zonder werk zitten nam toe met 7,1% dat is namelijk veel. Een groot deel van deze jongeren is laag opgeleid of heeft geen startkwalificatie. Ingrijpen door de overheid is noodzakelijk om te voorkomen dat er een verloren generatie jongeren ontstaat. Deze groep jongeren, die de binding met de maatschappij dreigt te verliezen. Daarnaast  is de kans aanwezig dat een deel van deze jongeren in de criminaliteit terecht komt. Jongeren tussen de 15 en 24 jaar hebben geen werk en hebben geld nodig om hun leven te leiden. Het handelen in drugs of het plegen van overvallen is een groot verleiding hier op Curacao. Kortom als de overheid de jeugdwerkloosheid nu niet aanpakt, krijgt zij hier straks grote problemen dus hebben onze generatie geen toekomstHoofdstuk 3Welke gevolgen heeft criminaliteit op toerisme in Curaçao?-inleidingIn dit hoofdstuk gaan wij het hebben over de mogelijke gevolgen van criminaliteit op het gebied van toerismeWat is toerisme?Toerisme is een sociaal en economisch verschijnsel dat door de World Tourism Organization (UNWTO) wordt gezien als: ‘de activiteiten van personen die reizen naar en verblijven op plaatsen buiten hun normale omgeving, voor niet langer dan een jaar, om redenen van vrijetijdsbesteding en zaken.Toeristen zijn dus reizigers die zich buiten hun normale omgeving bevinden. De normale omgeving van een persoon bestaat uit de directe nabijheid van zijn of haar woning, plaats van werk of studie, en andere locaties die hij of zij regelmatig bezoekt. Ook zakenreizigers tellen mee als toeristen, op voorwaarde dat zij niet betaald worden vanuit de plaats van bestemming. Mensen die forenzen, vracht vervoeren of als verkoper reizen, tellen niet mee als toerist. Dit zijn de gevolgen van criminaliteit op het gebied van toerisme. Het lijkt er op dat de criminaliteit op Curaçao steeds heviger wordt, met als tragisch dieptepunt de schietpartij op vliegveld Hato in juni 2014. Aankomende toeristen kwamen midden in een vuurgevecht terecht omdat er toevallig ook twee drugscriminelen met hetzelfde vliegtuig waren aangekomen. Maar is de criminaliteit op Curaçao dan ook een reden om niet naar Curaçao te gaan? Als toeristen het ergens niet veilig vinden gaan zij vaak ook niet daartoe.Hier op Curaçao is toerisme heel erg belangrijk hiermee verdienen wij dus extra geld maar als de werkloosheid stijgt dan stijgt ook de criminaliteit onder jongeren en volwassen. Dus kan de gevolgen slecht zijn voor Curaçao economisch en sociaal gezien. Dit probleem kan ook slecht aflopen voor onze economie zo kan er economische crisis ontstaan.