Di kebanyakan orang Cina bercakap dialek CinaTao-Buddha, dan India

Di Malaysia, menurut Banci 2000, jumlah penduduk hampir 22 tahunjuta, 94.1% adalah warganegara. Dianggarkan jumlah keseluruhan rakyat Malaysiawarganegara, orang Melayu dan kumpulan pribumi yang lain membentuk 65.1%, orang Cina26.0%, India 7.7%, baki lain 1.2% (lihat Jabatan Perangkaan,2002). Dari segi agama, sekitar 60.4% penduduknya adalah Muslim,19.2% Buddha, 9.1% Kristian, 6.3% Hindu, dan baki akaunpelbagai agama minoriti (Jabatan Perangkaan, 2002). Di samping itu, terdapat jugabahasa utama yang digunakan oleh kumpulan etnik yang berbeza ini. Secara umum, orang Melayubercakap bahasa Melayu dan mengamalkan Islam, kebanyakan orang Cina bercakap dialek CinaTao-Buddha, dan India biasanya berbahasa Tamil dan mengikut Hindu (H. G.Lee, 2000). Hubungan kaum, agama, dan bahasa dalam pembentukan etnikidentiti di Malaysia menjadi jelas dalam Perlembagaannya, yang ditakrifkan”Melayu” sebagai orang yang mengikuti Islam, lazimnya bercakap bahasa Melayu,mematuhi adat istiadat Melayu, dan dilahirkan di persekutuan Malaya atau Singapura(sebelum kemerdekaan) (Snodgrass, 1978). Walau bagaimanapun, terdapat lebih luaskategori etnik yang digunakan dalam perkara-perkara dasar utama, yang dikenali sebagai “Bumiputera”atau “anak-anak tanah”: Ia merujuk kepada orang Melayu dan orang asli lain, sepertiOrang asli, penduduk Sarawak, Iban, dan sebagainya, yang merupakan majoritidaripada penduduk (Mehta, 2000). Dilaporkan bahawa pada tahun 1998, sebagai peratusanjumlah penduduk, manakala bilangan Bumiputera meningkat kepada 62.3%jumlah orang Cina menurun kepada 26.8% dan kaum India kepada 7.6% (Crouch, 2001, ms.249).Kerana komposit identiti (bangsa, agama, bahasa, adat) bergabungdengan pelbagai bahagian penduduk di Malaysia, masyarakat dibahagikanke dalam kumpulan etnik utama, masing-masing dengan kaum, agama, bahasa,TENSE HURA / ETHNIC DI MALAYSIA 243dan identiti kebudayaan. Bahagian-bahagian etnik yang berbeza di negara ini tidakhanya menjejaskan pembentukan negara dan agenda dasarnya tetapi ia telah menariknyatakan ke dalam peranan menengah dan menguruskan keterlaluan yang timbul daripertandingan di kalangan kumpulan etnik utama untuk berkongsi sumber ekonomi, politikkuasa, dan ruang budaya dan agama. Apa yang dikenali sebagai “afirmatiftindakan “di negara lain-merujuk kepada langkah pembetulan untuk mengurangkan diskriminasidan memastikan perwakilan berkadar orang kurang bernasib baik(terutamanya minoriti) kumpulan etnik-telah mengambil bentuk “dasar keutamaan”atau “hak istimewa” di Malaysia. Silsilah keturunan etnik ituDasar-dasar boleh dikesan semula pada masa penjajahan.