De op het werk al had een vrouw meer

De
eerste golf had veel betekend voor de vrouwen in de maatschappij, maar de
ongelijkheid tussen de man en de vrouw was er nog. Dat was een van de redenen
voor een nieuwe golf, de tweede feministische golf. De tweede
feministische golf ontstond in het jaar 1965 tot 1985 in Verenigde Staten, en
in West Europa begon deze golf in  het
jaar 1967. Een belangrijk aspect van deze golf was dat de feministen zich op de
programma’s en inhoud van het hogere onderwijs bestuurden en vorm van
vrouwenstudies begonnen te geven.

 

2.2 Wat
wilden ze eigenlijk bereiken?

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

In
de eerste golf hadden de vrouwen wat bereikt wat betreft politiek en scholing,
maar nu in de tweede feministische golf ging het meer om de sociale gebieden.
Vrouwen konden toen goed onderwijs volgen en een betaalde baan hebben. Een
getrouwde vrouw mocht wel werken, maar het zou nooit het gezin mogen kosten.
Als een vrouw dus ging werken betekende dit gewoon een extra belasting van het
huishouden en een betaald baan ernaast. Het was ook altijd zo dat een vrouw
minder geld verdiende dan een man ook al deden ze hetzelfde werk, en vaak was
het zo dat mannen nog altijd voorrang kregen op het werk al had een vrouw meer
of gelijke opleiding.

 

Deze golf was pas zo laat op gang gekomen, want
vrouwennamen langer bezig met het door breken van traditionele rollenpatroon.
Gezinnen werden kleiner door en dit door anticonceptiemiddelen en dan konden ze
wat langer wachten met kinderen krijgen en meer tijd besteden aan studies. Wat
meewerkte was, dat de vraag naar arbeid anders was geworden na de tweede wereld
oorlog, de mensen vroegen meer naar verzorgde beroepen. Zo ontstonden er dan
banen die door zowel mannen en vrouwen gedaan konden worden.

De vrouwen hadden dus een aantal punten waaraan gewerkt
moest worden :

• Volledige gelijkheid aan de man op elk terrein                                                                                                   
Er moest geaccepteerd worden dat een vrouw aan bepaalde
zaken konden meedoen, er  was dus al een
recht alleen de mannen moesten dit aannemen.    

• Ze wilden een baan hebben, en de zelfde salaris
verdienen als de mannen.                                              
De vrouw moest thuis op de baby oppassen, zich bereiden voor een
maatschappelijk bestaan en aan de andere kant werd er sinds wanneer ze jong
waren door gedrongen wanneer ze hadden getrouwd en kinderen krijgen. En ze
wilden graag de zelfde salaris als de mannen verdienen.

• Wijzigen van de huwelijkswetgeving waarin de man boven
de vrouw staat.                                                
Bij de wet was toen bepaald dat een man boven de vrouw stond in het
huwelijk. Als een huwelijk gesloten werd, was de vrouw dwingend gehoorzaamheid
aan haar echtgenoot te tonen. Desondanks konden 
de vrouwen geen enkel rechtshandeling uitoefenen zonder toestemming van
de man te vragen. Ze konden een verandering in deze situaties brengen door
bepaalde vrouwenorganisaties op te richten. Dit gebeurde door middel van een
aantal vrouwenbewegingen die ontstonden tijdens de feministische golf, zoals
“MVM en Dolle Mina”.

 

 

 

• De Man-Vrouw-Maatschappij (MVM)

In
het einde van het jaar 1968 was de organisatie MVM opgericht door Joke
Kool-Smith. Er waren twee voorzitters voor deze organisatie en die waren Hedy d’Ancona
en Henk Misset. Dit kwam allemaal door de tijdelijke actiegroep vrouwen in het
jaar 2000. Zowel mannen als vrouwen konden lid van deze organisatie worden, ze
hadden de doel om de traditionele rollenpatronen te breken. Voor zowel de man
als de vrouw zou er evenveel mogelijkheden zijn, zoals goede opleidingen volgen
en dezelfde salaris. Zij zette zich in voor betere opleidingskansen voor de
meisjes, kinderopvang en abortus. In het jaar 1988 werd ‘MVM’ tot een einde
gekomen, omdat ze vonden dat ze overbodig waren. Er was naar hun mening een
andere manieren nodig om iets te kunnen bereiken op dit gebied, en toen werd
Dolle Mina opgericht.

 

•Dolle Mina

Deze
was actiegroep dat in het jaar 1969 werd opgericht, Dolle Mina was bekend door
de actie ‘Baas in eigen buik’. Dus het zelfbeschikkingsrecht over het eigen
lichaam en de recht op vrije abortus. De naam van de organisatie was afkomstig
van de naam “Wilhelmina Elizabeth Drucker”, zij was een feministe die een grote
rol speelde in de eerste golf. Dolle Mina had goede bedoeling in verband met de
studenten en andere sociale jongeren. Wat deze actiegroep zich mee bezig hield
was met abortus en voorbehoedsmiddellen. Ze deelden op verschillende
gebeurtenissen bonden ze roze linten om urinoirs, floten mannen na, er werden
condooms uitgedeeld, er werden crèches ingericht op openbare pleinen en
verstoren van missverkiezingen.

Tenslotte
waren ze beide op de gelijkheid tussen mannen en vrouwen gericht, en in beide
organisaties hadden ze met mannen samengewerkt.