Noen sentrale årsaker til at revolusjonen fant sted: Eneveldig
styre hvor tsaren, eliten og kapitaleierne levde godt, lite politisk makt til
folket, folk flest hadde det veldig dårlig, pengene ble brukt til dårlig
krigføring og folket led store tap, 1905 tap mot Japan, Tsaren ville ikke inngå
fredsavtale med trippelalliansen selv om egne soldater og folket var svært
misfornøyde, voksende kommunisme, Lenin kommer i søkelyset med støtte fra
tyskerne, fredsavtale i Brest-Litovsk

 

Russland var et land med dårlig
økonomi hvor de aller fleste levde i elendige omgivelser mens eliten og tsaren
levde i sus og dus. Landet var økonomisk svakt og hovedsakelig drevet av
jordbruk, de var relativt sein når det gjaldt industrialiseringen og var et
mindre moderne land enn de fleste stormaktene. Til tross for dette inngikk Russland
inn i en krig med Japan som de tapte i 1905, og de tapte soleklart. Mange av
ressursene i landet brude egentlig blitt brukt til å bedre livene til
befolkningen, men tsaren brukt altfor mye på dårlig krigføring.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 Det var et sterkt behov for politiske reformer
som folket ville nytte godt av, men tsaren på den tiden Nikolai den andre var
ikke samarbeidsvillig.

Under 1905 revolusjonen,
demonstrerte massene mot tsaren og eliten. De ble møtt av våpen og flere ble drept
utenfor Vinterpalasset tsarens hær i Petrograd, i dag St.Petersburg. Maktpolitisk
var det en betydelig feilvurdering, i det tsaren ble tvunget til å etablere dumaen,
et parlament styrt ut ifra folket. Dette folkevalgte parlamentet tapte makten
som den hadde i en stund, etter at Nikolai den andre mente at massene hadde
roet seg ned, men misnøyen ble større. I 1914 startet verdenskrigen og Russland sin deltakelse
var en fiasko, de tapte mange menn. Som et resultat av dette ble arbeidskraften i Russland
svekket, og det var bare kvinner, uføre og barn som ikke deltok i krigen. De
som deltok ved kampfronten var dårlig utrustet, grunnet den sein framvekst av
den industrielle revolusjon fordi tsaren brukte penger på annet. Det førte til
at soldater desertere fra kampfronten, og misnøyen internt i landet utviklet
seg til å bli større enn noen sinne.