There are some existing studies (ZhiningWang et al, 2012; Hsiu-Fen Lin, 2007) that examined knowledge sharingand innovation .Studies conducted by Hsiu-Fen Lin (2007) explored the influenceof individual factors, organizational factors, and technology factors on knowledgesharing processes and whether more leads to superior firm innovation capability.The research was conducted between 172 employees at 50 organizations in Taiwan.

The results indicate that two individual factors and one organizational factorshave a Significant influence on knowledge-sharing processes. The results also showsthat willingness of employees to both donate and collect knowledge, empower theorganization to develop innovation capability. Zhining Wang et al., (2012)examines the quantitative relationship between knowledge sharing, Innovationand performance by using data collection from 89 high technology organizationsin China.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

The findings of their study show that both explicit and tacitknowledge sharing practices facilitate innovation and performance.Based on the review of the existingliterature on knowledge sharing and firm innovation research area, it was foundthat nearly all studies that used the knowledge sharing and firm innovationhave not extensively examined it in a comparative area. Some examined only insome organization in one country with a same culture. For instance Cynthia J. Young (2016) examinethe relationship between knowledge management, Innovation, and firm performancein the U.S. ship repair industry.

While the other researchers (e.g Andrew cat ologbo,2015), did not provide empirical validation. For this reason, this study wouldattempt to study influence of knowledge sharing on firm innovation indeveloping and developed country, because although  Examining knowledge sharing will helpto explain how knowledge sharing will enhance or discourage their participationin firm innovation.  

Ko?o Verone to najwy?szej jako?ciumywalka wpuszczana w blat z otworem i przelewem o wymiarach 48,5 x 48,5 cm wkolorze bia?ym. Razem z blatem tworzy wiele miejsca na rzeczy znajduj?ce si?wokó? umywalki. G?adka powierzchnia wykonana w tym modelu daje gwarancj?bezproblemowego i szybkiego czyszczenia.Jak wyci?? otwór w blacie podumywalk??Do tych umywalek, których monta?wymaga wycinania otworów w blacie, producenci do??czaj? szablony, któreznacznie u?atwiaj? ?ycie monta?ystom.

Najcz??ciej takie wzorniki nadrukowane s?na kartonie, w który opakowana jest umywalka, dlatego nale?y ostro?nie gootwiera?, by nie zniszczy? schematu. Samo wyci?cie otworu mo?e by? banalnieproste lub wymaga? fachowej wiedzy i odpowiedniego sprz?tu. Wszystko zale?y odtego, z jakiego materia?u wykonany jest blat.W mi?kkiej p?ycie drewnopochodnejotwory wycina si? bardzo ?atwo, ale skracaj? one ?ywot laminowanych blatów.Równie? w drewnie ?atwo wykonuje si? otwory, a przy tym nie jest te? takwra?liwy na wod?, jak p?yty drewnopochodne. Natomiast wszystkie produkty zmateria?ów typu solid surface s? wykonywane na zamówienie.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Dlatego, je?li niechcemy podnosi? ceny i tak drogiego materia?u, powinni?my ju? w czasieobstalowywania blatu wiedzie?, jaka umywalka zostanie na nim zamocowana i jakiotwór powinien by? w nim wyci?ty. Wycinanie otworów w kamieniu naturalnym b?d?syntetycznym jest trudne, gdy? wszystkie odmiany kamienia s? twarde i trzebaumie? si? z nimi obchodzi? oraz u?y? odpowiednich narz?dzi.Jak wybra? blat pod umywalk??Z dost?pnych na rynku gatunkówdrewna ?azienkowe warunki najlepiej znosz? odmiany egzotyczne (tek, iroko,merbau, doussie i padouk), bogate w naturalne oleje. Ponadto, do drewnianegoblatu pod umywalk? stosuje si? lakiery elastyczne – poliuretanowe, uretanowe,uretanowo-alkidowe.

Ciekawym i dosy? tanim rozwi?zaniem mo?e by? blat ob?o?onyp?ytkami (klinkier, gres, terakota). ?wietnie wygl?da w bia?ej ?azience zdrewnianymi elementami. Natomiast z kamieni najbardziej sprawdza si? granit(odporny na zabrudzenia, temperatur? i uszkodzenia mechaniczne). Jestnajch?tniej wybierany na kamienny blat.