There are some existing studies (Zhining
Wang et al, 2012; Hsiu-Fen Lin, 2007) that examined knowledge sharing
and innovation .Studies conducted by Hsiu-Fen Lin (2007) explored the influence
of individual factors, organizational factors, and technology factors on knowledge
sharing processes and whether more leads to superior firm innovation capability.
The research was conducted between 172 employees at 50 organizations in Taiwan.
The results indicate that two individual factors and one organizational factors
have a Significant influence on knowledge-sharing processes. The results also shows
that willingness of employees to both donate and collect knowledge, empower the
organization to develop innovation capability. Zhining Wang et al., (2012)
examines the quantitative relationship between knowledge sharing, Innovation
and performance by using data collection from 89 high technology organizations
in China. The findings of their study show that both explicit and tacit
knowledge sharing practices facilitate innovation and performance.

Based on the review of the existing
literature on knowledge sharing and firm innovation research area, it was found
that nearly all studies that used the knowledge sharing and firm innovation
have not extensively examined it in a comparative area. Some examined only in
some organization in one country with a same culture.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

For instance Cynthia J. Young (2016) examine
the relationship between knowledge management, Innovation, and firm performance
in the U.S. ship repair industry. While the other researchers (e.g Andrew cat ologbo,
2015), did not provide empirical validation. For this reason, this study would
attempt to study influence of knowledge sharing on firm innovation in
developing and developed country, because although  

Examining knowledge sharing will help
to explain how knowledge sharing will enhance or discourage their participation
in firm innovation.

 

 

Ko?o Verone to najwy?szej jako?ci
umywalka wpuszczana w blat z otworem i przelewem o wymiarach 48,5 x 48,5 cm w
kolorze bia?ym. Razem z blatem tworzy wiele miejsca na rzeczy znajduj?ce si?
wokó? umywalki. G?adka powierzchnia wykonana w tym modelu daje gwarancj?
bezproblemowego i szybkiego czyszczenia.

Jak wyci?? otwór w blacie pod
umywalk??

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Do tych umywalek, których monta?
wymaga wycinania otworów w blacie, producenci do??czaj? szablony, które
znacznie u?atwiaj? ?ycie monta?ystom. Najcz??ciej takie wzorniki nadrukowane s?
na kartonie, w który opakowana jest umywalka, dlatego nale?y ostro?nie go
otwiera?, by nie zniszczy? schematu. Samo wyci?cie otworu mo?e by? banalnie
proste lub wymaga? fachowej wiedzy i odpowiedniego sprz?tu. Wszystko zale?y od
tego, z jakiego materia?u wykonany jest blat.

W mi?kkiej p?ycie drewnopochodnej
otwory wycina si? bardzo ?atwo, ale skracaj? one ?ywot laminowanych blatów.
Równie? w drewnie ?atwo wykonuje si? otwory, a przy tym nie jest te? tak
wra?liwy na wod?, jak p?yty drewnopochodne. Natomiast wszystkie produkty z
materia?ów typu solid surface s? wykonywane na zamówienie. Dlatego, je?li nie
chcemy podnosi? ceny i tak drogiego materia?u, powinni?my ju? w czasie
obstalowywania blatu wiedzie?, jaka umywalka zostanie na nim zamocowana i jaki
otwór powinien by? w nim wyci?ty. Wycinanie otworów w kamieniu naturalnym b?d?
syntetycznym jest trudne, gdy? wszystkie odmiany kamienia s? twarde i trzeba
umie? si? z nimi obchodzi? oraz u?y? odpowiednich narz?dzi.

Jak wybra? blat pod umywalk??

Z dost?pnych na rynku gatunków
drewna ?azienkowe warunki najlepiej znosz? odmiany egzotyczne (tek, iroko,
merbau, doussie i padouk), bogate w naturalne oleje. Ponadto, do drewnianego
blatu pod umywalk? stosuje si? lakiery elastyczne – poliuretanowe, uretanowe,
uretanowo-alkidowe. Ciekawym i dosy? tanim rozwi?zaniem mo?e by? blat ob?o?ony
p?ytkami (klinkier, gres, terakota). ?wietnie wygl?da w bia?ej ?azience z
drewnianymi elementami. Natomiast z kamieni najbardziej sprawdza si? granit
(odporny na zabrudzenia, temperatur? i uszkodzenia mechaniczne). Jest
najch?tniej wybierany na kamienny blat.