1. og det har derfor har det blitt gjort

1.    
Hvorfor får gutter dårligere
karakterer enn jenter?

I
dagens samfunn er en av de største utfordringene å utdanne seg sånn at en kan
skaffe seg en sikker fremtid. I dag kommer man ikke noe særlig langt uten å ha
fullført videregående skole, og ofte krever man videre utdanning. Skolegang kan
være avgjørende for å kunne skaffe seg en sikker fremtid. På grunn av dette er
det stort fokus på at alle elever skal møte opp på skolen og gjennomføre
opplæringen, og det har derfor har det blitt gjort tiltak som fraværsgrensa på
10% som kom i 2016. Statistikk sentralt byrås tall fra 2016 viser klart at
jentene i gjennomsnitt fikk 43,4 grunnskole poeng, mens guttenes gjennomsnitt
var på 39 poeng. Men hvorfor får gutter dårligere karakterer enn jenter? Det
skal jeg svare på nå.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Den
aller største grunnen kan være modenhet. Dette varierer fra person til person,
og deres personlighet. Men generelt bruker gutter lengre tid på å bli modne,
mens jenter er tidligere modne, vi ser at gutter er mer bråkete og
ukonsentrerte, mens jenter er motiverte som jobber hardt. Ikke bare det men
jenter er mer strukturerte enn gutter. Faktisk mange jenter er ganske
strukturerte allerede i 8. Klasse, men igjen går dette ut på modenhet.

 

Lærerstanden
kan også være en viktig årsak. En skole som har et flertall av kvinnelige lærer
er med på å danne idealer på en skole. Dette fører til at jenter får et bedre
forhold med lærerne enn det guttene gjør, og på grunn av det vil jenter bli
motivert og prestere bedre på skolen enn gutter. Ulike forskninger har vist at
det er mye mindre forskjell i nasjonale prøver mellom gutter og jenter, enn det
er i standpunktkarakterene. I nasjonale prøver er ikke elevens kjønn kjent, og
dette beviser at jenter er flinkere enn gutter som elever. Dette kan føre til
at gutter føler at lærere behandler dem på en urettferdig måte, og da mister de
motivasjon og troen på seg selv. Men min personlige mening er at kjønnet til
læreren er ikke med på å bestemme karakterene til elevene.

 

En
annen årsak er læremetoder. Som vi alle vet er gutter mye mer bråkete og
urolige enn jenter generelt, det vil si at det er vanskelig for dem å sitte
stille på et sted i flere timer og lære. Gutter trenger å lære ved andre
læremetoder som inneholder mye fysisk aktivitet altså spill og konkurranser sånn
at de får frigitt mye av den energien som trengs å bli frigitt. Gutter er mye
flinkere i ting som inneholder bevegelse. Som vi kan se så presterer gutter gjennomsnittlig
bedre enn jenter i gym, mens jenter presterer bedre i alle andre fag der eleven
skal sitte stille i et klasserom. Det er mange som mener at tekstene som blir
gått gjennom av lærere fenger mer oppmerksomhet fra jenter enn gutter, dette
fører til at guttene ikke følger med og lærer, men bruker tiden sin på noe helt
annet, for de mister konsentrasjonen. Dette fører til at gutter ikke kan
kompetansemålene som de burde ha lært og fører til at de ikke mestrer i prøvene
de har.

 

En
til grunn kan være at jenter har tidligere språk utvikling og de leser bedre
enn gutter. Jenter og gutters ulike leseferdigheter kan være en god grunn som
forklarer kjønnsforskjellene. Men det er ikke en av de beste grunnene som
forklarer hvorfor gutter får dårligere karakterer enn jenter.

2.
I grunnskolen i dag er en overvekt av lærerne kvinner. Kan flere mannlige
lærere gjøre det lettere for guttene å gjøre det bra på skolen?

 

Det
har vel ikke noe å si om læreren er kvinne eller mann. Kjønn skal ikke ha noe å
si for undervisningen eller at gutter får dårligere resultater enn jenter.
Undervisningen i seg selv har ikke noe med kjønnet til læreren å gjøre, ja
forskjellige lærere lærer vel på forskjellige måter, men samtidig så er ikke
kjønnet til læreren med på å bestemme eller hjelpe noen andre elever. Det er ikke
noe klart bevis på at mannlige lærere gjør det lettere for gutter å gjøre det
bedre på skolen. Jeg selv som er en gutt mener at kvinnelig lærere gjør det
lettere for meg å lære enn det mannlige lærere gjør.