1. kan bytas ut i cellerna.)[SO1] 3. Beskriv syrets

1. Vad innebär en god kondition? Utgå i första hand från din
egen person, men sätt det          

även i ett större perspektiv.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

En frisk och kapabel kropp signalerar bra kondition för mig,
jag har en bra vilopuls, orkar med det jag vill i vardagen utan hinder och har
inte problem att sprinta till bussen eller springa ett par våningar i trapphus.

 

Kondition brukar uppsattas genom ett syreupptagningstest som
avgör hur bra kroppen kan ta hand om det syre som vi andas in. Bra kondition är
väldigt bra för hälsan eftersom kroppen då kan utföra ett givet kroppsligt
arbete vid en lägre ansträngningsgrad, vilket betyder att det blir mindre
belastning på kroppen. När konditionen förbättras ökar hjärtats blod cirkuleringsförmåga,
det betyder att slagvolymen, alltså den mängd blod som hjärtat pumpar per slag
ökar. Då behöver inte hjärtat slå lika många gånger för att leverera samma
mängd blod som krävs. Man kan säga att hjärtat stärks och effektiviseras så att
det kan arbeta enklare och bättre.

 

 

2. Vilken betydelse har syre för konditionen?

 

Syret används i mitokondrierna i den aerobiska processen för
att skapa energi ;

 

Energiämnen + Syre —> Energi + Vatten och Koldioxid

 

Ur överstående samband kan vi se att syre är en utan de 2
komponenter som producerar all kroppens energi. Om det skulle vara ett underskott
på syre dvs dålig syreupptagningsförmåga skulle kroppen inte kunna bränna energiämnen
(fett, kolhydrater, (protein)) i samma grad vilket resulterar i mindre energi
till kroppen. Därför är det väsentligt att maximera syreupptagningsförmågan för
att öka kroppens energiproduktion (öka konditionen).

 

(bra
kondition är enkelt sagt hur bra kroppen kan förse cellerna med syre och
avlägsna koldioxid. Bland annat, syreupptagningsförmåga, lungkapacitet och hur
hårt hjärtat kan slå är faktorer som bestämmer hur fort syret kan bytas ut i
cellerna.)SO1 

 

 

3.  Beskriv syrets väg
från luft till mitokondrie.

 

Syret
andas in och passerar först näs- och munhålan, sendan ner genom svalget och
luftstrupen till lungorna genom bronkerna som sedan delar sig till bronkioler.

Lungorna består av två luftvägar; den över och undre. I den nedre luftvägen
finns aveolerna som syret sprider ut sig i. Runt dessa aveoler finns
utbyteskärl (kapillärer) som är kroppens minsta blodkärl. När syret anländer i
aveolerna går syret över till kapilärerna från luften och koldioxiden till luften
från kapilärerna genom diffusion (gasers och vätskors förmåga att jämna ut sig
i omgivningen). Nu när syret finns i blodet fäster det vid röda blodkroppar
genom ett ämne som heter hemoglobin. Blodet transporteras sedan ut i kroppens
alla celler och förser dem med syret, så att de kan producera energin kroppen
behöver.SO2 

 

 

 

4.  Du har erfarenhet
av pulstagning – Beskriv vad som menas med puls.

 

Den
puls vi känner och kan mäta kommer ifrån tryckvågor som skapas när hjärtat pumpar
runt vårt blod i kroppen. När man pratar om puls brukar man nämna 3 olika
sorter nämligen ; vilopuls, maxpuls och arbetspuls. Vilopulsen kan variera
beroende på hur bra/dålig kondition man har, som jag nämnde tidigare leder bra
kondition till att hjärtats slagvolym ökar. Maxpulsen är den högsta
slagfrekvensen ditt hjärta kan uppnå, den är olika från person till person och
kan inte förbättras genom konditionsträning. Men den sjunker när kroppen
åldras. Arbetspuls är den puls man har då man genomför ett måttligt fysiskt
arbete. Arbetspulsen kan användas som ett mått på hur intensiv ett träningspass
är, och man använder den ofta för att justera träningen efter önskade resultat.SO3 

 

 

5.  Mät din vilopuls
vid två tillfällen, ange ett medeltal.

 

Jag mätte pulsen vid 2 tillfallen och vid första fick jag 63
slag/min och vid det andra fick jag 61 slag/min. Från det får jag att Medelvärdet
= (63+61)/2 => 62 slag/min

 

 

6.  Uppskatta din
maxpuls.

 

Jag använder mig av en formel som säger 220 – Ålder vilket
ger 220 – 17=203, men med åtanke om tidigare pulstagningar vid hård träning har
jag aldrig nått en puls över 200. Den högsta puls jag observerat är 196, så den
teoretiska uppsatningen stämmer överens ganska bra, men jag väljer att ta ett
genomsnitt på den teoretiskt uppsattade och iaktagna maxpulsen vilket ger 199.5

 

 

7.  Diskutera
skillnaden mellan vilo- och maxpuls.

 

Som
jag nämnde tidigare så är maxpulsen den högsta frekvensen ens hjärta kan slå,
och kan inte påverkas utav konditionsträning men blir lägre när man blir äldre.

Vilopulsen är den puls man har då man inte utför något arbete (när man sover
tex).SO4 

 

 

 

8. a) Utgå ifrån dig
själv. Bedöm o beskriv din nuvarande fysiska status gällande   

         kondition.

 

Jag
har varit förkyld i princip hela julen och nu i början av 2018, vilket har
gjort att jag inte kunnat eller velat träna, speciellt inte kontionsträning som
jag annars gillar. Då jag inte tränat på några månader och inte tränade
speciellt intensivt innan (kanske 2 kontitionspass per vecka) skulle jag säga
att min kontion inte är på topp just nu. SO5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.b) Gör en träningsplanering  i konditionsträning,  som passar just dig . Använd                      

         dina
erfarenheter från pulstagning i olika aktiviteter. Gör planen för tio  

         träningspass.

    

         Variera.

 

Spinningcykling
31:23 minuterTabataintervaller –
20 sekunder träning, 10 sekunder vila i 8 omgångar:

Upphopp, 13-14 stycken per
intervallJumping jacks, 24-26
stycken per intervallHöga knähopp, 63-64 stycken
per intervallBurpee
pushup´s, 4-5 stycken per intervallHopprep, 49-51 stycken per
intervallSkidhopp, 50-51 stycken per
intervallStep up, 17-18 stycken per
intervall  

Uppvärmning: 10 minuter

Pyramidlöpning: 30 sek -1
min – 1 ½ min – 2 min – 1 ½ min – 1 min – 30 sek. Vila en minut mellan
varje pass genom att gå eller jogga.TIPS: Passen ska
kännas ungefär lika hårda; det vill säga att du ska springa snabbare på de
korta passen än på de längre! Pressa dig själv!

 

 

Dag 1: Pass 1: Joggning 2,5 km – 75% av max

            Pass 2: “Hopprepsintervall
20 sekunder max/ 20 sekunder 50% av max. 10 ronder a la 3 minuter med 1 minut
vila mellan varje rond.”

 

Dag 2: Pass 1: Joggning 5 km – ca 75 % av max

            Pass 2: Intervallöpning:
8 pass med 1 minuts löpning, hårdast möjligt. Vila en minut mellan varje pass
genom att gå eller jogga.

 

 

Dag 3: Pass 1: Joggning 10 km – ca 75 % av max

            Pass 2:
Cykel – 60%-80% av max – 45 min

 

Dag 4: Pass 1: Joggning 5 km – ca 75% av max

            Pass 2: Pyramidlöpning
: 30 sek -1 min – 1 ½ min – 2 min – 1 ½ min – 1 min – 30 sek. Vila en minut
mellan varje pass genom att gå eller jogga.

 

Dag 5: Pass 1: Joggning 2,5 km – ca 60% av max

            Pass 2:
Joggning 2,5 km – ca 60% av max

 

 

 

 

 

 

 

 

9.   Beskriv de metoder du valt och koppla dem till
fysiologiska fakta/teorier.

 

Jag valde att träna i olika pulszoner eftersom de har olika
effekter. Under mina joggningspass på mornarna så låg jag i pulszon 2 – 3
vilken gränsar mellan låg – och medelintensiv nivå. Den lågintensiva zonen ökar
hjärtkapaciteten och är mentalt avslappnande vilket jag uppskattade på
morgonen.

 

Den medelintensiva zonen förbättrar musklernas
syreupptagningsförmåga och förbättrar tåligheten i senor, skelett och leder
vilket jag som boxare behöver eftersom jag ofta riskerar att få inflammerade
muskler.

 

När jag körde hopprep och säckintervall så varierar jag
mellan alla tre intensitetszoner. Här blir alltså en tredjedel av tiden
spenderad i den högintensiva zonen vilken är den optimala zonen för
konditionsförbättring. Eftersom mina boxningspass inkluderar mycket mer än bara
konditionsträning så kan jag inte köra alltför mycket högintensiv träning för
att kunna orka med.

 

 

Idrottsboken s.34-36, s.40-42, s.67, s.70-71

 

https://www.marathon.se/utrustning/pulsbaserad-traning/berakna-din-maxpuls

 

http://aktivtraning.se/traning/ta-reda-pa-max-och-vilopulsen

 

 

 

 

 SO1Ehh

 SO2Slarvigt

 SO3Kinda
sloppy copy

 SO4eh

 SO5ungefär
något i den här stilen